جدیدترین تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی از تمامی جوانب

در این مقاله می خواهیم جدیدترین تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی را بیان کنیم. رویکرد های تحقیقاتی بر اساس هدفشان به دو دسته بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. هدف تحقیق های بنیادی توسعه دانش از طریق دستیابی به نظریه های جدید و اصلاح نظریه های قبلی است. اما هدف تحقیقات کاربردی آن است که با تحلیل شواهد تجربی، راه حل هایی را برای مسائل معینی پیدا کنند. در همین راستا مطالعه تفاوت تحقیق و مقاله را پیشنهاد می کنیم.

تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی
فرق بین تحقیق بنیادی و کاربردی چیست؟

تحقیق بنیادی چیست؟

تحقیق بنیادی (Basic research) یک رویکرد تحقیقاتی تماما نظری است و هدف آن بهبود یا گسترش دانش، پیرامون یک حوزه مطالعاتی است. برای انجام سمینار کارشناسی ارشد می توان از این تحقیق استفاده کرد. تمرکز اصلی در این رویکرد «دستیابی به دانش تنها برای خود دانش» است. تحقیق بنیادی نوعی بررسی سامان مند است که روی یک موضوع یا پدیده صورت می گیرد. این نوع تحقیق درک ما در حوزه دانش را بهتر و کامل تر می کند. هدف تحقیقات بنیادی آن نیست که بخواهد مشکل بخصوصی را حل کرده و راهکار عملی برایش ارائه کند.

تحقیق بنیادی به چه معناست

تحقیق کاربردی چیست؟

تحقیق کاربردی (Applied research) یک مشکل عملی بخصوص را حل می کنند. روش تحقیق های کاربردی عموما تجربی هستند. بسیاری از تحقیق های کاربردی در واقع ادامه ای برای تحقیقات بنیادی پیش از خود هستند و می کوشند تا خروجی های یک تحقیق بنیادی پیش از خود را اثبات کنند و از این طریق یافته های آن تحقیق بنیادی را تأیید کنند. آنگاه پس از تأیید این یافته ها، از آن ها برای دستیابی به راه حل های نوآورانه برای مشکلات خاصی بهره می گیرند.

روش تحقیق کاربردی چیست؟

7 نمونه فرق بین تحقیق بنیادی و تحقیق کاربردی

در تحقیق کاربردی، باید به گونه ای پدیده ها را مورد مطالعه قرار داد که راهکاری کشف شود. انگیزه اصلی از انجام آن حس کنجکاوی و نیاز درونی به جستجوی ناشناخته ها است. این دو نوع تحقیق شباهت ها و تفاوت هایی با یکدیگر دارند. لازم است که همه پژوهشگران این تفاوت ها و شباهت ها را دریابند. ما در این مقاله به مقایسه تحقیق بنیادی و کاربردی اشاره خواهیم کرد.

1- تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی به لحاظ ویژگی

  • نخست آنکه تحقیق بنیادی نظریه گرا است. اما تحقیق کاربردی راه حل گرا است.
  • تحقیق کاربردی در ذات خود عمل گرا و ترکیبی است. درحالی که تحقیق بنیادی ذاتا توصیفی و تحلیلی است.

2- مزایای تحقیق بنیادی که در تحقیق کاربردی دیده نمی شود

تحقیق بنیادی کمک می کند تا دانش جدیدی به دست آید و دانش فعلی نیز گسترده تر گردد. ولی تحقیق کاربردی هرگز به دنبال گسترش دانش نیست. دغدغه تحقیق کاربردی فقط حل مشکلات مربوط به یک زمان و یک مکان است. بیشتر اوقات این یافته های تحقیقات بنیادی هستند که انقلابی را در درک ما از زمینه های علمی گوناگون پدید می آورند. بنابراین تحقیقات بنیادی در ذات خود فراگیر و جامع اند، اما تحقیقات کاربردی محدود می باشند.

3- مزایای تحقیق کاربردی که در تحقیق بنیادی دیده نمی شود

خوبی تحقیق کاربردی آن است که بسیاری از سازمان ها و افراد به کمک آن مشکلات خاص خود را حل می کنند. برخلاف تحقیق بنیادی که بدون پیش نهادن هیچ گونه راه حلی برای مشکلات عملی، تنها به دنبال گسترش دانش محض است. البته نباید خیلی در حق تحقیقات بنیادی کم لطفی کنیم؛ چراکه گاه یافته های حاصل از این تحقیقات هم می توانند راه حل هایی را برای برخی مشکلات خاص ارائه کنند. تحقیق کاربردی لزوما بر پایه شواهد دقیق تجربی انجام می شود. برخلاف تحقیق بنیادی که می توان به نوعی آن را شهودی دانست. تحقیق کاربردی معمولاً تهی از هرگونه سوگیری و پیش داوری است. چراکه در این رویکرد، شواهد تجربی با روش های علمی استاندارد به دقت ارزیابی می شوند. بنابراین اعتبار تحقیق های کاربردی بیشتر است.

4- محیط تحقیقاتی

تحقیقات بنیادی را معمولا در محیط های تحقیقاتی کنترل شده مانند آزمایشگاه ها انجام می دهند. اما بیشتر تحقیق های کاربردی در محیط های طبیعی صورت می گیرند. علت محدود بودن محیط تحقیقاتی برای تحقیقات بنیادی آن است که پژوهشگر بتواند رفتار و خصوصیات موضوع تحقیقاتی خود را به دقت مشاهده و اندازه گیری کند. از سوی دیگر، محققی که تحقیقات کاربردی انجام می دهد اجازه می دهد تا انواع متغیرهای وابسته و مستقل در یک محیط نامحدود آزادانه با هم تعامل داشته باشند و هر عامل مازادی که هست بتواند اثر بگذارد. بدین ترتیب محقق می تواند دید خود را درباره موضوع مطالعاتی گسترده تر نماید و به راه حل هایی معتبر و مستحکم دست یابد که در هر شرایطی عمل می کنند.

5- دامنه تحقیقات

یکی از موارد مهم تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی دامنه تحقیقات است. عموما دامنه تحقیقات کاربردی در مقایسه با دامنه تحقیقات بنیادی محدودتر است. چراکه تحقیقات بنیادی را می توان برای مفاهیم و پدیده های علمی کلی و جزئی به کار برد. اما تحقیقات کاربردی تنها بر موضوع محدود و خاصی تمرکز می کنند و یافته های آن ها نیز فقط به همان موضوع مربوط است. تحقیقات بنیادی را به دلیل سروکار داشتن با انواع و اقسام مفاهیم از همه زمینه های علمی در دسته تحقیقات فراگیر قرار می دهند. این نوع از تحقیقات همیشه ابعاد علمی گوناگونی را مورد بررسی قرار می دهد تا اطلاعات تازه ای به دست آورد و گستره دانش موجود را پهناورتر سازد.

6- فرمول بندی نظریه

تمرکز تحقیقات بنیادی بر آن است تا برای توضیح دادن یافته های خود نظریه هایی را فرمول بندی کند. بدین طریق گستره دانش را بزرگ تر می سازد. اما هدف از تحقیقات کاربردی آن است که یافته ها بتوانند مشکلات عملی خاصی را حل کنند. سروکار تحقیقات بنیادی با اصول و نظریه های علمی است. درحالی که تحقیقات کاربردی با راه حل ها دست و پنجه نرم می کنند. افراد در تحقیقات بنیادی به دنبال آن هستند تا نظریه خود را تعمیم دهند. به این روش می توان یک مفهوم، موضوع یا پدیده را به صورت کلی و تاییدپذیر توضیح داد. اما سازوکار تحقیقات کاربردی به این صورت است که پژوهشگران می خواهند شواهد تجربی را مطالعه کرده و یافته های حاصل را برای حل یک مشکل خاص به کار گیرند.

7- خروجی های تحقیقاتی

در تحقیقات کاربردی، محقق در آغاز فرضیه هایی را مطرح می کند. سپس با آزمودن شواهد تجربی می کوشد تا این فرضیات را که مرتبط با مشکل یا مسئله مربوطه هستند، تأیید یا رد کند. یافته های حاصل از این تحقیق، پرسش های تحقیقاتی بخصوصی را پاسخ خواهند داد. بدین ترتیب مشکل مربوطه حل خواهد شد. اما در مورد تحقیقات بنیادی، هدف آن است که نظریه های تازه ای کشف شده، ابعادی نو به نظریه های فعلی افزوده شده یا اطلاعات جدیدی به دست آید. خروجی تحقیقات بنیادی هرگز به حل مشکل بخصوصی کمک نمی کند.

سفارش تحقیق دانشجویی در دورنوشت

در این مقاله به مقوله تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی پرداخته شد. پژوهشگران با به کارگیری تحقیقات کاربردی می توانند راه حل هایی را بر اساس شواهد برای مشکلات علمی بیابند. از سوی دیگر، تحقیقات بنیادی به آن ها کمک می کند تا دید خود را نسبت به موضوعات تحقیقات گوناگون وسیع تر سازند. برای اینکه برای انجام تحقیق دانشجویی خود دچار مشکل نشوید، حتما از مشاوران ما کمک بگیرید. برای ثبت سفارش تحقیق دانشجویی دورنوشت همین حالا اقدام کنید.

پرسش های متداول در زمینه تفاوت تحقیق بنیادی و کاربردی

آیا تحقیقات بنیادی و کاربردی شباهت یا ارتباطی هم با یکدیگر دارند؟

بله. روش های جمع آوری داده برای هر دو نوع تحقیق تقریبا مشابه است. هر دو نوع تحقیق از منطق های استقرایی (جز به کل) و استنتاجی (کل به جز) استفاده می کنند.

آیا در یک زمینه علمی مانند روانشناسی نیز هر دو روش تحقیقاتی به کار می آیند؟

بله. گرچه معمولا در تحقیقات روانشناسی از تحقیقات کاربردی بهره گرفته می شود. اما تحقیقات بنیادی نیز برای روانشناسی محض، بسیار سودمند هستند. پرسش هایی چون «حمله های عصبی چگونه روی می دهند؟» جزو پرسش های بنیادی در روانشناسی به شمار می روند. اما پرسش هایی مانند «چگونه می توان بازدهی کارکنان را در محیط کار افزایش داد؟» از پرسش های کاربردی برای تحقیقات روانشناسی هستند.

نام دیگر تحقیق بنیادی چیست؟

به تحقیقات بنیادی تحقیقات محض یا پایه نیز می گویند.

نام دیگر تحقیقات کاربردی چیست؟

گاه به آن تحقیقات عملی یا تجربی نیز می گویند. برخی در صنعت آن را تحقیق و توسعه (R&D) می نامند.

چگونه می توان از تحقیقات کاربردی در حوزه هایی چون آموزش استفاده کرد؟

می توانید از این تحقیقات برای بهبود یادگیری دانش آموزان یا یافتن روش های ارتباط مؤثر برای آموزگاران استفاده کنید.