بررسی و تجزیه و تحلیل تفاوت تحقیق کمی و کیفی از تمامی جهات

در این مقاله می خواهیم به تفاوت تحقیق کمی و کیفی بپردازیم. برای اینکه با تفاوت های این دو تحقیق آشنا شوید، ویژگی ها، محدودیت ها و نقاط قوت هر کدام را باید شناسایی کنید. به این ترتیب با مطالعه این مقاله به راحتی می توانید به انجام تحقیق مورد نظر خود بپردازید. به طور کلی، تحقیقات کمی، عدد محور و تحقیقات کیفی، توصیف محور هستند. روش های تحقیق کمی و کیفی از این نظر مشابه هستند که هر دو در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها دخیل هستند. یکی از مهمترین قسمت هایی که مفهوم دقیق تحقیق کمی و کیفی به محقق کمک می کند، در هنگام ارائه سمینار و وبینار می باشد. برای اینکه با تفاوت این دو ابزار آشنا شوید، پیشنهاد می کنیم حتما مقاله تفاوت سمینار و وبینار را مطالعه کنید.

تفاوت تحقیق کمی و کیفی
مقایسه روش تحقیق کمی و کیفی

تحقیق کیفی چیست و چرا اهمیت دارد؟

تحقیقات کیفی شامل تجزیه و تحلیل داده های غیر عددی برای درک مفاهیم، نظرات یا تجربیات است. این تحقیق به سایر واقعیات اجتماعی معنا می بخشد. این نوع از اطلاعات با استفاده از تئوری های مختلف یا بررسی های موضوعی، می تواند آنالیز شود. تحقیقات کیفی معمولاً در علوم انسانی و اجتماعی، در موضوعاتی مانند مردم شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، آموزش، علوم بهداشتی، تاریخ و غیره استفاده می شود. برای درک نحوه تجربه مردم از جهان استفاده می شود. برای تحقیقات اکتشافی مناسب هستند. تحقیقات کیفی بر موارد فردی و برداشت های ذهنی تمرکز می کند. جمع آوری داده ها و سوالات تحقیق با توجه به آموخته ها تنظیم می شود. تحقیقات کیفی ممکن است شامل مصاحبه با افراد در مورد نظرات آنها باشد. این داده ها را می توان با دقت ثبت کرد.

تحقیق کیفی را تعریف کنید

ویژگی تحقیق کیفی چیست؟

 • تمرکز بر کاوش ایده ها و تدوین نظریه یا فرضیه.
 • با جمع بندی، طبقه بندی و تفسیر تجزیه و تحلیل می شود.
 • عمدتا در کلمات بیان شده است.
 • پاسخ دهندگان کمی نیاز دارند.
 • سوالات تشریحی.

روش های گردآوری داده های کیفی

 • ارائه سوالات تشریحی به صورت شفاهی از پاسخ دهندگان به صورت مصاحبه.
 • بحث در مورد گروهی از افراد در مورد موضوعی برای جمع آوری نظرات.
 • شرکت در یک جامعه برای مدت زمان طولانی برای مشاهده دقیق فرهنگ و رفتار.
 • یکی دیگر از دلایل تفاوت تحقیق کمی و کیفی، بررسی آثار منتشر شده توسط نویسندگان دیگر به صورت مرور ادبیات.

مزایای تحقیق کیفی کدامند؟

 • تحقیقات کیفی اغلب سعی می کنند منطق و دیدگاه شرکت کنندگان را به دیگران القا کند.
 • محققان کیفی اغلب خود را ابزار تحقیق می دانند. زیرا همه مشاهدات، تفسیرها و تجزیه و تحلیل ها از طریق خود شخص شخصی انجام می شود.
 • انتخاب هایی را که در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انجام داده اید، کاملا توضیح دهید.
 • فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها را می توان با ظهور ایده ها یا الگوهای جدید تطبیق داد.
 • از توصیفات دقیق تجربیات، احساسات افراد می توان در آزمایش و بهبود سیستم ها استفاده کرد.
 • به کمک این تحقیق، محققان می توانند مشکلات یا فرصت های جدیدی را کشف کنند که قبل از آن کشف نشده بود.

معایب تحقیق کیفی کدامند؟

 • محققان باید در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های خود محدودیت های عملی و نظری را در نظر بگیرند.
 • اکثر محققان، تحقیقات کیفی را به دلیل عواملی که بر داده ها تأثیر می گذارد، غیرقابل اعتماد می دانند.
 • با توجه به نقش اصلی محقق در تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، تحقیقات کیفی قابل تکرار نیستند. محقق تصمیم می گیرد که در تجزیه و تحلیل داده ها چه چیزی مهم است و چه مهم نیست. بنابراین تفسیر داده های یکسان می تواند بسیار متفاوت باشد.
 • نمونه های کوچک اغلب برای جمع آوری داده های دقیق در مورد زمینه های خاص استفاده می شوند. علیرغم روش های تجزیه و تحلیل دقیق، نتیجه گیری قابل تعمیم دشوار است. زیرا داده ها ممکن است مغرضانه بوده و نماینده جمعیت وسیع تری نباشند.
 • تجزیه و تحلیل داده ها اغلب باید به صورت دستی بررسی یا انجام شود.

تحقیقات کمی چیست و چگونه می توان آن را اندازه گیری کرد؟

یکی از مهمترین عوامل تفاوت تحقیق کمی و کیفی این است که، تحقیقات کمی در مورد اعداد و ارقام است. از این روش برای تعیین کمی نظرات، نگرش ها، رفتارها و سایر متغیرهای تعریف شده با هدف تایید یا رد فرضیه های مربوط به یک پدیده خاص استفاده می شود. تحقیقات کمی صراحتا مشخص می کنند که چه چیزی و چگونه اندازه گیری می شود. جمع آوری داده های کمی، ساختارمندتر از روش های کیفی در نظر گرفته می شوند. تکنیک های کمی معمولاً شامل اشکال مختلف پرسشنامه ها، نظرسنجی ها، مصاحبه های ساختار یافته و همچنین مشاهده رفتاری بر اساس برنامه های کدگذاری و طبقه بندی صریح است. در هنگام انجام تحقیق کمی، پس از جمع آوری داده ها، می توان از آزمون های t و ANOVA برای روش های غیر پارامتری استفاده کرد. این موضوع به شما امکان می دهد نتیجه گیری های محکم تری داشته باشید.

تحقیق کمی را تعریف کنید

ویژگی تحقیق کمی چیست؟

 • تمرکز بر آزمایش نظریه ها و فرضیه ها.
 • تجزیه و تحلیل از طریق ریاضی و تجزیه و تحلیل آماری.
 • عمدتا در اعداد ، نمودارها و جداول بیان می شود.
 • پاسخ دهندگان زیادی نیاز دارد.
 • سوالات کوتاه (چند گزینه ای).

روش های جمع آوری داده های کمی

 • نظرسنجی: لیستی از سوالات بسته یا چند گزینه ای است که به یک نمونه (آنلاین، حضوری یا تلفنی) توزیع می شود.
 • آزمایشات: موقعیتی که در آن متغیر ها کنترل و دستکاری می شوند تا روابط علت و معلولی برقرار شود.
 • مشاهدات: مشاهده افراد در یک محیط طبیعی که در آن متغیر ها قابل کنترل نیستند.

مزایای تحقیق کمی کدامند؟

 • داداه های کمی را می توان با تجزیه وتحلیل آماری تفسیر کرد.
 • از آنجا که آمار مبتنی بر اصول ریاضیات است، رویکرد کمی از نظر علمی عینی و منطقی تلقی می شود.
 • برای آزمایش و تایید نظریه های ساختاری مفید است.
 • تجزیه و تحلیل سریع:نرم افراز پیشرفته در زمینه محاسبات آماری و ریاضیات، باعث می شوند حجم زیادی از اطلاعات به آسانی و در کمترین زمان، تجزیه و تحلیل شوند.
 • داده های کمی براساس مقادیر واقعی سنجش می شوند و توسط دیگران قابل بررسی است.
 • فرضیه ها نیز به دلیل استفاده از تحلیل آماری قابل آزمایش هستند.

معایب تحقیق کمی کدامند؟

• آزمایشهای کمی در محیط طبیعی اتفاق نمی افتند.
• محقق اجازه توضیح مفهوم سوالاتی که ممکن است برای شرکت کنندگان پیش بیاید را نمی دهد.
• دانش کم در زمینه علوم آماری ممکن است تاثیر منفی روی تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق بگذارد.
• برای تجزیه و تحلیل دقیقتر به اندازه نمونه های بزرگ نیاز است.
• مطالعات کمی با مقیاس کوچک ممکن است به دلیل کم بودن داده ها از اعتبار کمتری برخوردار باشند.

مقایسه همه جانبه تحقیق کمی و کیفی

هنگامی که شروع به انجام تحقیق دانشجویی درباره موضوعات متفاوت می کنید، به زودی با این سوال روبرو می شوید که آیا پروژه تحقیقاتی شما ماهیت کیفی دارد یا کمی. تفاوت های ذاتی بین روش های تحقیق کیفی و کمی وجود دارد. اگرچه اهداف و کاربرد های آنها از جهات مختلف با یکدیگر همپوشانی دارد. داده کمی اطلاعاتی درباره کمیت می باشد. در واقع درباره اعداد و ارقام صحبت می کند. داده کیفی درباره توصیفات و پدیده های نسبی که مشاهده می شوند اما قابل اندازه گیری نیستند، صحبت می کند. یکی از مواری که مفهوم تفاوت تحقیق کمی و کیفی بسیار اهیمت دارد، انجام سمینار کارشناسی ارشد است. به این دلیل که اگر تفاوت این دو تحقیق مشخص نشود، در ارائه دچار مشکل می شوید.

تفاوت تحقیق کمی و کیفی به لحاظ روش های گردآوری داده ها

به طور کلی تحقیقات کمی مبتنی بر داده هایی است که می توان آنها را داده های عددی، آماری و تحلیلی توصیف کرد. به عنوان مثال می توان انواع آمار، نظرسنجی ها، بازه های زمانی و غیره را نام برد. هرچه اطلاعات بیشتری در دسترس باشد یا نمونه ها بزرگتر باشند بهتر است. تحقیقات کیفی، بر داده هایی تکیه می کنند که دارای جزئیات بیشتر، محتوای متغیر، ارتباط تنگاتنگ با زندگی روزمره و معنای مشخصی است. داده ها با معنای مشخص عبارتند از متون و اسناد مکتوب، عکس ها، فیلم ها، مصاحبه ها، سوالات، مشاهدات و غیره. داده هایی است که شامل نقل قول های مستقیم افراد در مورد تجربه، احساسات، دانش، شرح مفصل فعالیتهای برنامه، رفتار شرکت کنندگان، اقدامات کارکنان، تعاملات انسانی، تجزیه و تحلیل اسناد، مکاتبات، گزارش های رسمی و نظرسنجی های باز را به دست می آورد.

تفاوت تحقیق کمی و کیفی به لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها

یکی از موارد مهم در ارتباط با تفاوت تحقیق کمی و کیفی، نحوه درست تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. داده های کمی یا کیفی به تنهایی نمی توانند چیزی را اثبات کنند. اما باید تجزیه و تحلیل شوند تا معنای آن را در رابطه با سوالات تحقیق نشان دهند. روش تجزیه و تحلیل برای هر نوع داده متفاوت است.

تجزیه و تحلیل داده های کمی

داده های تحقیق کمی بر اساس اعداد است. برای اثبات این داده ها از ریاضیات ساده یا تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته استفاده می شود. نتایج این داده ها اغلب در نمودار ها و جداول گزارش می شوند. از برنامه های کاربردی در تحقیق کمی می توان به Excel ،SPSS  یا R اشاره کرد. از این برنامه ها در تحقیق کمی، معمولا برای موضوعات مختلف از جمله: نمرات متوسط، همبستگی یا علیت بین دو یا چند متغیر و یا پایایی و روایی نتایج استفاده می شود. در مورد متون و اسناد، محققان تحقیقات کمی سعی می کنند مطالب مکتوب را به گونه ای تجزیه و تحلیل کنند که شواهدی معتبر در مورد یک نمونه بزرگ را ارائه دهند. بنابراین منبع تحقیق کمی باید دارای حداقل کیفیت و استاندارد باشد. می توان آنها را با سایر تحقیقات علمی مقایسه کرد

تجزیه و تحلیل داده های کیفی

تجزیه و تحلیل داده های کیفی دشوارتر از داده های کمی است. به جای اعداد، از متن، تصاویر یا فیلم برای استدلال استفاده می شود. برخی از رویکردهای رایج برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی عبارتند از:

 • تجزیه و تحلیل محتوای کیفی: پیگیری وقایع، معنی کلمات یا عبارات.
 • تجزیه و تحلیل موضوعی: بررسی دقیق داده ها برای شناسایی موضوعات و الگوهای اصلی.
 • تحلیل گفتمان: مطالعه نحوه عملکرد ارتباطات در زمینه های اجتماعی.

موارد استفاده از تحقیقات کیفی و کمی کدامند؟

یک قانون کلی برای تصمیم گیری در مورد استفاده از داده های کیفی یا کمی عبارت است از:

 • اگر می خواهید چیزی را تأیید یا آزمایش کنید (نظریه یا فرضیه)، از تحقیقات کمی استفاده کنید.
 • اگر می خواهید چیزی را درک کنید (مفاهیم، افکار، تجربیات)، از تحقیقات کیفی استفاده کنید.

برای اکثر موضوعات انجام تحقیق دانشجویی، می توانید یک روش کیفی، کمی یا ترکیبی را انتخاب کنید. این که شما کدام نوع را انتخاب می کنید بستگی به این دارد که آیا از روش تحقیق استقرایی در مقابل قیاسی استفاده می کنید یا خیر.

تفاوت تحقیق کمی و کیفی به لحاظ اهداف

اهداف: هدف تحقیق کیفی، توضیح و بدست آوردن بینش و درک پدیده ها از طریق جمع آوری داده های روایی است. ایجاد فرضیه برای آزمون، به کمک استدلال استقرایی. اما هدف تحقیق کمی، توضیح و پیش بینی و یا کنترل پدیده ها از طریق جمع آوری داده های عددی است. ایجاد فرضیه برای آزمون، به کمک استدلال قیاسی.

انجام تحقیق به روش کیفی بهتر است با کمی؟

این که آیا یک روش مطالعه کیفی یا کمی را دنبال کنید، بستگی به نوع مطالعه و پروژه تحقیقاتی شما دارد. با این حال، مطمئن شوید که تصمیم خود را بر اساس ماهیت پروژه خود و نوع اطلاعاتی که در زمینه مطالعه و منابع موجود در اختیار دارید، قرار دهید. تحقیق کیفی به شما درک عمیقی از مشکل تحقیق شما ارائه می دهد. با استفاده از استدلال استقرایی به فرضیه شما پاسخ می دهد. تحقیق کمی به شما امکان می دهد تا تحقیقات خود را برای ارائه مجموعه داده های بزرگتر برای قابلیت اطمینان و اعتبار مقیاس بندی کنید. ترکیبی از این دو برای شما عینیت ایجاد می کند.

سفارش تحقیق دانشجویی در دورنوشت

با توجه به مقاله تفاوت تحقیق کمی و کیفی، به این نتیجه رسیدیم که تحقیقات کیفی، داده های متنی (غیر عددی) تولید می کنند. برعکس، تحقیقات کمی، داده های عددی یا اطلاعاتی را تولید می کنند که می توانند به اعداد تبدیل شوند. برای سفارش تحقیق دانشجویی خود در دورنوشت و مشاوره رایگان به قسمت ثبت سفارش مراجعه کنید.

سوالات متداول در زمینه تفاوت تحقیق کمی و کیفی

تفاوت بارز روش های کمی و کیفی چیست؟

تحقیق کمی، با ارقام تحلیل می شود و تحقیق کیفی، با کلمات تفسیر می شوند.

روش تحقیق ترکیبی چیست؟

استفاده همزمان از تحقیقات کمی و کیفی در یک تحقیق دانشجویی را تحقیق ترکیبی می گویند.

چگونه می توانیم تصمیم بگیریم که از کدام روش تحقیق استفاده کنیم؟

اگر برای انجام تحقیق دانشجویی خود با آمار سرو کار دارید از تحقیق کمی استفاده کنید. در غیر این صورت از تحقیق کیفی برای استدلال استقرایی استفاده کنید.